BME nyelvvizsgahely

BME nyelvvizsgahely

Tegyen BME nyelvvizsgát nálunk angol és német nyelvekből középszinten (B2) egynyelvű vizsgával!

Vizsganaptár

Általános egy- és kétnnyelvű vizsganaptár, ill. szaknyelvi vizsganaptár – BME nyelvvizsgák 2024

Vizsgadíjak

A móri vizsgahely árai

Szint Modul Ár Szervezési díj
középfok (B2) szóbeli 29.000 Ft 3.000 Ft
középfok (B2) írásbeli 32.000 Ft 4.000 Ft
középfok (B2) komplex 49.000 Ft 5.000 Ft

Vizsgaszabályzat

PDF formátumban  Vizsgaszabályzat Letöltés

 

Jelentkezés

Nyelvvizsgára a BME online jelentkezési felületén jelentkezhet: http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu/hu/on-line_jelentkezes/jelentkezes

Vizsgatájékoztatók

 • a vizsgák tartalma
  • általános egynyelvű nyelvvizsgák – megtekint
 • a vizsgák menete – megtekint

Minta feladatsorok – megtekint

Akkreditációs lajstromszám: E-001039/2015

számlázás: bmenyelvvizsga.szamlazas@gtk.bme.hu

ügyfélszolgálat: bmenyelvvizsga@gtk.bme.hu

Fontos információk

Dolgozat megtekintése, hangfelvétel meghallgatása

 1. A vizsgázó minden nyelvvizsga-feladatát és a szóbeli vizsgájáról készült hangfelvételt kizárólag a budapesti Vizsgaközpontban tekintheti meg, illetve hallgathatja meg (a továbbiakban a megtekintés alatt a meghallgatást is érteni kell). A nyelvvizsga-feladatokat kizárólag a vizsgázó – illetve kiskorú vizsgázó esetén a vizsgázó és annak törvényes képviselője – tekintheti meg.
 2. A megtekintés az eredményközléstől számított 15 napon belül, meghatározott megtekintési napokon, elektronikus úton történő bejelentkezés után lehetséges.
 3. A bejelentkezési és megtekintési dátumok a csoportos vizsgán az eredményközlés napjával együtt kihirdetésre kerülnek, valamint szerepelnek a kódszámot is tartalmazó kódlapon.
 4. Ha a vizsgázó a kijelölt napokon nem tudja dolgozatát megtekinteni, a vizsgaeseménytől számított egy éven belül, a következő vizsgaidőszak/ok megtekintési napjain – előzetes bejelentkezés után – megteheti azt.
 5. Megtekintés rendje a budapesti Vizsgaközpontban
  • A megtekintés időtartama 45 perc.
  • A vizsgázó, illetve kiskorú vizsgázó esetén a vizsgázó és annak törvényes képviselője a vizsgázó nyelvvizsga-feladatait a feladatok megoldásával és az értékelési útmutatóval együtt, továbbá szóbeli teljesítményének értékelését tekintheti meg, illetve a szóbeli nyelvvizsgáról készült hangfelvételt hallgathatja meg.
  • Amennyiben a vizsgázó a szóbeli nyelvvizsgájáról készült hangfelvételt is szeretné meghallgatni, ezt külön, előzetesen jeleznie kell.
  • A vizsgázó a Vizsgaközpont által biztosított eszközökkel (írószer, papír) kizárólag a saját megoldásairól kézzel írott másolatot készíthet.
  • Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azokat ellenőrzi és aláírásával ellátja. Egyben a vizsgázó aláírja a megtekintési nyilatkozatot.
  • Amennyiben a vizsgázó nem csak a saját megoldásairól, hanem a feladatokról is készített jegyzetet, jegyzetét nem tarthatja meg, köteles azokat a teremfelügyelőnek leadni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Egyéni konzultáció

 1. A vizsgaközpontban a vizsgázó külön kérésére vizsgakonzultációs lehetőséget biztosítunk. A konzultáció során a vizsgázó az értékelt dolgozatát a Vizsgaközpont akkreditált vizsgáztatója segítségével elemzi és személyre szabott útmutatást kap a további felkészüléshez. A konzultációt csak személyesen a vizsgázó veheti igénybe. Az egyéni konzultáció időtartama 45 perc, díjköteles.
 2. Jelentkezni személyesen a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán a konzultáció díjának a vizsgaközpont részére történő egyidejű befizetésével lehet.

Felülvizsgálati kérelem

 1. Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre, vagy az eredményszámítás számolási hibájára hivatkozva felülvizsgálati kérelemmel lehet élni, függetlenül attól, hogy a vizsgázó a dolgozatát megtekintette-e. A felülvizsgálati kérelem benyújtása díjmentes.
 2. A kérelmet a Felülvizsgálati kérelem űrlapon a Vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egyidőben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton e-mail-ben vagy faxon is el kell juttatni. Az online vizsgázói fiókból a
  felülvizsgálati kérelem nem adható be.
 3. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtását követő naptól számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti.
 4. Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról.
 5. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 naponbelül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett fellebbezéssel élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés díjköteles, melyet az Oktatási Hivatal részére kell befizetni
  „nyelvvizsga-fellebbezés” megjegyzéssel.
 6. A fellebbezést az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint.
 7. A nyelvvizsga lebonyolításával kapcsolatos észrevételeket a vizsga közben, és közvetlenül utána a teremfelügyelőknek szükséges jelezni, akik ezt jegyzőkönyvbe foglalják. A nyelvvizsgát követően nem áll módunkban megvizsgálni olyan bejelentést a  felülvizsgálat okaként, melyről a helyszínen nem készült jegyzőkönyv.

Újraértékelési kérelem

 1. Az eredmény közlésétől számított 15 napon belül, amennyiben a vizsgázó a közzétett eredménnyel szemben kifogást emel, a vizsgadolgozat részben vagy teljes egészében történő újraértékelését kérheti.
 2.  Újraértékelés kizárólag sikertelen és részben sikertelen vizsgadolgozatra kérhető
 3. Az újraértékelés díjköteles, amelyet a vizsgázó a vizsgaközpont számlájára fizet be.
 4. A kérelmet az Újraértékelési kérelem űrlapon a Vizsgaközpont vezetőjéhez kell benyújtani. A benyújtás történhet személyesen az ügyfélszolgálatunkon, vagy postai úton. Ez utóbbi esetben a kérvényt a postára adással egyidőben – a Kormányrendeletben megszabott határidők rövidsége miatt – elektronikus úton e-mail-ben vagy faxon is el kell juttatni. Az online vizsgázói fiókból az
  újraértékelési kérelem nem adható be.
 5. A Vizsgaközpont vezetője az újraértékelési kérelem tárgyában annak benyújtását követő naptól számított 15 napon belül hozza meg döntését, melyről a vizsgázót írásban értesíti.
 6. Amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, intézkedik az eredmény módosításáról, valamint sikeresnek ítélt vizsga esetében a bizonyítvány kiállításáról. Ebben az esetben a befizetett eljárási díj visszafizetésre kerül.
 7. A vizsgázó az újraértékelési kérelem tárgyában hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett – de a vizsgaközpontnál két példányban előterjesztett – fellebbezéssel élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés díjköteles, melyet az Oktatási Hivatal részére kell befizetni „nyelvvizsga-fellebbezés” megjegyzéssel.
 8. A fellebbezést az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ bírálja el Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint